Mısır’da Antik Dönemden Kalma Gemi Kalıntısı ve Mezar Alanı Keşfedildi

Mısır'da Antik Dönemden Kalma Gemi Kalıntısı ve Mezar Alanı Keşfedildi

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen Mısır-Fransız çalışması, İskenderiye’nin Abu Qir Koyu’nda yeni bir keşfe imza atılmasını sağladı. Bölgede çalışan arkeologlar, Ptolemaios (M.Ö. 305 – M.S. 30) döneminden kalma bir savaş gemisinin enkazını ve M.Ö. 4. yüzyılın başlarına kadar uzanan Yunan mezar alanını keşfetti. 

Yapılan açıklamaya göre keşfedilen gemi, Amun Tapınağı’nın üstünden akan kanala yanaşacaktı. Ancak M.Ö. 2. yüzyılda meydana gelen yıkıcı deprem sonucunda tapınağın çökmesi ve devasa kayaların düşmesiyle birlikte gemi battı. Taşlar, geminin kanalın diplerinde kalmasına neden oldu. Gemi enkazının etrafında da halen o taşlardan bulunuyor.

Gemi, Mısır döneminden izler taşıyordu:

antik gemi kalıntısı

İlk yapılan incelemelere göre gemi, 25 metrenin üstünde uzunluğa sahipti. Geminin gövdesi, o dönemin klasik stiline uygun olarak inşa edilmişti. Fakat gemide aynı zamanda anti Mısır dönemine ait izler de yer alıyordu. Bu da geminin tam olarak bir stile uygun olmadığını gösteriyor. Geminin omurgası da Nil Nehri ve delta içinde seyir için tercih edilen düz yapıya sahip. Geminin içinden çeşitli değerli eşyalar da çıkarıldı.

antik gemi

Yunanlılar, bölgede söz sahibiydi:

gemi

Yapılan ikinci önemli keşif olan mezarların bulunduğu bölge, şehirde yaşayan Yunanlıların varlığına işaret ediyor. Bununla birlikte Nil Nehri’nin Kanopik kolunun ağzında Mısır’a girişi Yunanlıların kontrol ettiği ve Yunanlıların geç Firavun döneminde bu bölgede yerleşmelerine izin verildiği de anlaşılıyor. Mezarların bulunduğu bölge, zaman içinde yaşanan doğal afetlerden dolayı yok edilmiş durumdaydı.

M.Ö. 331’de Büyük İskender tarafından İskenderiye şehrinin kurulmasından önce Kandiye şehri, yüzyıllar boyunca Mısır’ın Akdeniz’deki en büyük limanıydı. Gelgit dalgalarının yanı sıra meydana gelen şiddetli depremler, arazinin kırılmasına ve Nil Deltası’nın yaklaşık 110 kilometrekarelik bir bölümünün çökmesine neden oldu.