Türkiye, Talebe Başına En Az Para Tüketen 3. Ülke Oldu

Türkiye, Talebe Başına En Az Para Tüketen 3. Ülke Oldu

Eğitim, tam ülkeler için çok büyük bir ehemmiyete sahip. Neticede bir ülkenin geleceğini, eğitimli bireylerin ellerinden çıkan siyasetler ve yeni teknolojiler tanımlıyor. Hal böyle olunca da hükümetler, eğitim için çok ciddi paralar tüketiyorlar ve sonuçta bunların geri dönüşlerini de alıyorlar.

Eğitim alanında da çalışmalarını yürüten ve 30’dan fazla ülkenin yer aldığı “İktisadi İşbirliği ve Büyüme Teşkilatı”nın OECD hazırladığı 2019 eğitim raporuysa hem Türkiye’nin hem de öbür OECD ülkelerinin eğitime yaptığı tüketmeleri gözler önüne seriyor. Takribî 500 sayfadan oluşan bu rapor, çok sansasyonel bilgiler kapsıyor.

OECD

OECD’nin 2019 seneyi eğitim raporuna göre her bir talebesi için en çok para tüketen ülke Lüksemburg. Lüksemburg, her bir talebesi için senede 21 bin 470 dolar takribî 125 bin TL tüketiyor ve bu sayı, OECD ülkelerinin genel ortalamasının neredeyse iki katı. OECD ülkelerinin her bir talebe için yaptığı vasati tüketme 10 bin 502 dolar takribî 61 bin TL ortamında.

Listenin ikinci sırasındaysa Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Donald Trump idaresindeki ülke her bir talebesi için senelik, 16 bin 987 dolar takribî 100 bin TL tüketme yapıyor. Amerika Birleşik Devletlerini ise Avusturya takip ediyor. Ülkenin talebe başına düşen senelik eğitim tüketmesiyse 15 bin 806 dolar takribî 92 bin TL.

Eğitim

OECD’nin söylediği bilgilere göre talebelerine senelik oranda en az para tüketen ülkeyse Meksika. Meksika, her bir talebesi için senelik 3 bin 632 dolar takribî 21 bin TL tüketme yapıyor. Meksika’nın hemen üzerindeyse Kolombiya yer alıyor ve Kolombiya, talebelerine senelik 3 bin 661 dolar takribî 21.200 TL tüketme yapıyor.

Türkiye’nin eğitim raporu

Türkiye

Bunu söylemek hepimizi aşırısıyla rahatsız edecektir ancak Türkiye, eğitim alanındaki tüketmeleri ne yazık ki OECD ortalamasının yanında çok düşük kalıyor. 2010 senesinden beri Gayri Safi Ulusal Hasıla’ya göre eğitim tüketmelerimizi yüzde 24 artırmış olsak dahi bu vaziyet, Türkiye gibi büyümekte olan bir ülke için ne yazık ki beceriksiz. Ayrıca bugün eğitime yaptığımız tüketme, genel Gayri Safi Ulusal Hasıla’mızın yüzde 5.4’üne tekabül ediyor.

OECD’nin 2016 senesinde elde ettiği bilgilere göre Türkiye, talebe başına yalnızca 5 bin 633 dolar takribî 33 bin TL tüketiyor. Yapılan bu tüketmeler, ilkokuldan tutun üniversiteye kadar tam talebeleri içeriyor. Ancak bu sayılar, talebelerin iyi bir eğitim alabilmelerini ne yazık ki bütün anlamıyla sağlamıyor.

OECD sıralamasında Türkiye, sondan üçüncü

Yapılan çalışmalar Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında talebelerine en az parayı tüketen üçüncü ülke olduğunu ortaya koyuyor. Daha evvelden de belirttiğimiz gibi Türkiye’den sonra Kolombiya ve Meksika bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin, OECD ülkelerinin en azından ortalamasına yetişebilmesi için talebe başına ayırdığı para ölçüsünü neredeyse iki katına çıkartması gerekiyor. Dileriz önümüzdeki senelerde ülkemiz, eğitim alanında yaptığı tüketmeleri artırarak ve eğitim niteliğini de yükselterek, OECD ortalamasının üzerine çıkmayı muvaffak olur.