RTÜK Başkanı, İnternet Yayınlarına Sansür Tepkilerine Cevap Verdi

RTÜK Başkanı, İnternet Yayınlarına Sansür Tepkilerine Cevap Verdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde internette yayın yapan platformların RTÜK teftişinden geçeceğine dair idaremelikle alakalı olarak “İdaremelik yayınlandığı andan itibaren sürüklediğimiz resimde gördük ki yoğun tenkitlerin çoğunluğu ya yetersiz bilgiden ya da iyi maksatlı olmayan muhalefet etme alışkanlığından, önyargılardan kaynaklanıyor” dedi. Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı söylemede ülke ve ulusa hayırlı olmasını beklenti ettiği yeni direktifin uzun müddettir tartışıldığını söyledi. 

Tenkitleri araştırdıklarını belirten Şahin, RTÜK tertip etmelerine tabi olan kuruluşların yaptırımlardan çekinmediğini ve tertip etmelere itiraz etmediğini söylerken şu ifadeleri kullandı: “RTÜK olarak gerek alakalı kanuni farklılık çalışmalarında gerekse idaremelik çalışmaları esnasında taraflarla yakın işbirliği içinde hareket ederek alakalı taraflardan gelen görüş ve tekliflere tüm tertip etmelerde yer vermeye çalıştık.”

netflix blutv rtük

Söylemelerine “İdaremelik yayınlandıktan sonra üzerinde spekülasyonlar yapılmak istenen bahse mevzu platformların, Üst Heyetimiz ile yakın işbirliği, sağlam bir irtibatı ve sektöre ait çalışmaları bulunmaktadır.” laflarıyla devam eden Şahin, tenkitlerin yalnızca yakışıksızlık ve sansür gibi birkaç hususa indirgenmemesi gerektiğini söyledi.

RTÜK idareyicisi, tertip etmenin radyo yayıncılarını da etkilediğini belirterek “Başta sosyal medyada olmak üzere ‘İnternete sansür geldi’ tenkitlerinin ağırlıklı olarak yapılması, idaremeliğin sıhhatli biçimde araştırılmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. İdaremeliğin interneti değil müessesenin ilgilendiği televizyon ve radyoyu merkeze aldığını söyleyen RTÜK Başkanı şöyle devam etti:

“Sansür kavramının ne olduğunu çok iyi öğrenen bazı arkası maksatlı kesimler, kamuoyunu yanlış yönlendirerek sansürcülük tenkidi yapıyor. Sansürden öğrenerek veya öğrenmeden bir emele hizmet ederek ya da şuursuzca bahsedenlerin iyi maksatlı oldukları düşünülemez. Herkesin bilindiği üzereyi sansür, yayınların daha yapılmadan sorgulanması ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Tüzüğümüzde de sarihçe sansür menedilmiştir. Hiçbir birey ya da müessese sansür uygulayamaz.” 

rtük netflix

Ebubekir Şahin, RTÜK’nam hiçbir zaman, hiçbir yayını evvelden sorgulamadığını ve daha sonra vaziyete göre müdahale ettiğini belirtirken sansürcü müessese tenkitlerini de yalanladı. Şahin, yaptığı söylemede “İnternet üzerindeki platformlarda isteğe bağlı yayıncılığı tertip etme ve sorgulama çalışmalarımız, yaşamın natürel akışına ters düşecek biçimde olmayacaktır. Şahısların serbestlik alanları, bizim için çok bedelli ve anlamlıdır” diyerek idaremeliğin ifade ve haber alma serbestliğini, düşünce spektrumunu gözeteceklerini belirtti.

RTÜK Başkanı, ananesel medyada yayın yapan işletmelerin aidat verdiklerini ve devletin kayıt dışı mekanizmalara izin vermeyeceğini belirtti. İnternet yayıncılarının tertip etme ve aidat mükellefliğine tabi olması gerektiğini, şu anda bu mükellefliklerinin olmadığını belirten RTÜK idareyicisi; yayın platformlarının ülkemizde kuracakları siteler ile fotoğrafı hâle geleceklerini söyledi. Şahin, ayrıca bu cins kayıt dışı etkinliklere de hiçbir ülkenin izin vermeyeceğine ilave etti. 

Şahin, “Tertip Etme, yurt dışı menşeli yayıncılara kayıt ve bilgi temini mesullüğü getirilmesi, kamu çıkarı ve güvenliğinin korunabilmesi için koşuldur. Çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişim sürecinde maruz kalabilecekleri hasarlı yayın içeriklere karşı alınması gereken temkinler lüzumluluktur. Söz Konusu platformlarda gösterilen çizgi filmlerde çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimini etkileyen sahneleri ya da dizilerde yapılan terör propagandalarını, her türlü şiddeti ve bağımlılığı özendiren yayınları görmezden gelmemiz olası değildir. İnternet yayıncılığı, başta yoğun genç popülasyonumuz olmak üzere cemiyetin çoğunluğunu tesiri altına almışken bu alanda tertip etme yapılmaması ve teftişsizlik mevzubahisi olamaz” dedi.

Şahin, ayrıca çocukların medya kullanımı ve siber zorbalık gibi mevzuları ele alan raporlara vurgu yaparak talebelerin internet etrafında zaman geçirdiklerini ve yayınların daha çok bu civarlarda kullanıldığını söyledi. Başkan, teftiş isteyenlerin oranının %70 olduğunu da ifade etti. Bir Hayli ülkede yayın içeriklerinin teftişi ve teftişi için çalışmalar olduğunu söyleyen RTÜK başkanı, tertip etmeyle demokratik anlamda pek çok Avrupa ülkesini geride vazgeçtiğimizi belirtti. 

netflix rtük

Şahin, AB’nin eş bir tecrübeyi geçen sene devreye soktuğunu belirterek video paylaşım sitelerinin de o kapsamda olduğunu söyledi. ABD’de de eş bir yasa öneriyi hazırlandığını söyleyen Şahin, “Reeller ve misaller ayan beyan ortadayken kumpassızlık ve teftişsizlik arz eden hudutlu kesimin kastını kavramak olası değildir. RTÜK, serbestlikleri kısıtlamayı değil serbestlik alanını genişletmeyi ve aziz ulusumuzun çıkarlarını korumaktadır. İnternet, serbestlikler alanıdır. O surattan internet ve sosyal ağlardan tenkitler hürce devam ediyor.” dedi.

Laflarına devam eden Başkan, “Serbestlüklerle beraber internet yayınlarında hasarlı içerikler olmamalıdır. Serbestlük demek işimize geldiği gibi her an her tabanda karşımızdakinin mukaddeslerine, ailesine ve bedellerine hudutsuzca sövmek değildir. Hem serbestlikleri yaşayacak hem de aile ve çocukları gözetmek ismine ulusal ve manevi kıymetlerimize sahip çıkacağız. Kimsenin evhamı olmasın. Türkiye Cumhuriyeti’miz, şahsi hürlükleri de garanti altına alan demokratik hukuk devletidir” dedi. 

Ananesel yayıncıların başka bir lisans almadan internet yayıncılığına girebilmelerinin yolunu açtıklarını belirten Şahin, “Tam yayıncılarımızın yanındayız. Uydu, kablo ya da internet; nereden yayın yapılırsa yapılsın milletimizin haber alma gereksinimini karşılayan, cümbüş mecrası olan yayınları en çağdaş biçimde tertip etmeye çalışıyor, yayıncı hissedarlarımıza kılavuz oluyoruz. Amacımız, basın ve yayın serbestliğine, cemiyetin haber alma hakkına, serbest ve tenkidi yayıncılığa sahip çıkarken, ailenin korunması, ulusal ve manevi bedeller ile devletimizin, ulusumuzun ayrılmaz tamlığına sahip çıkmaktır” diyerek laflarını sonlandırdı.