Özür dilemeyen çalışana makûs haber patron haklı bulundu

Özür dilemeyen çalışana makûs haber patron haklı bulundu

Çalıştığı dükkanının yemek organizasyonunda satış müdürüne omuz atan emekçi, münakaşaya neden oldu. Mesai arkadaşaların müdahale ettiği münakaşayı polis ayırabildi. 

Münakaşaya karışan üç çalışanından özür dilemelerini isteyen patron, satış müdürüne omuz atan emekçinin özür dilememesi üzerine iş sözleşmesini feshetti. İş duruşmasına müracaat eten emekçi, satış departmanında güvenlik danışmanı olarak misyon yaptığını, iş sözleşmesinin davalı patron tarafından ahlâk ve iyi hedef kaidelerine ters davranması nedeniyle feshedildiğini öne sürdü.

YANLIŞLIKLA ÇARPTIM
Fesih beyânında mazeret olarak mükâfat yemeğinde satış direktörüne omuz attığı ve sonrasındaki küfürleşmelerin gösterildiğini belirten emekçi, iddiaların aslı yansıtmadığını, feshe mevzu mükâfat yemeğinde gerçekten de ayağa kalktığı sırada yanlışlıkla mevzubahisi şahsa çarptığını ve akabinde hemen özür dilediğini dile getirdi.

ÖZÜR DİLEMEDİ
Patron ise şikayetçinin iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshedildiğini kaydoldu. Şikayetçiden diğer iki şahıstan yaşanan vakayla alakalı özür dilemeleri ve bundan sonra bu ve buna eş tutumlardan sakınacaklarına dair söz vermelerinin arz edildiği, bu bireylerin öneriye uyduğu, şikayetçinin ise bu öneriyi kabul etmediği bildirildi.

DURUŞMA İŞE GERİ İDAE ETTİ
Duruşma, şikayetçi emekçinin işe iadesine hükmetti. Duruşma, diğer personelin işten çıkarılmadığını, bu hâliyle davalı patronun emekçilerine âdil bir biçimde davranmayarak şikayetçinin iş akdini haksız bir biçimde feshettiğine dikkat çekti. Karara karşı davalı vekili istinaf müracaatında bulundu. Bölge Adliye Duruşması da emekçinin işe iadesine hükmetti.

MEVZU YARGITAY’A GİTTİ
Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi. Dâire, münakaşaya karıştığı hâlde işvereninden özür dilemeyen emekçinin işe iâde edilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

“Münakaşaya karışan ve özür dileyen diğer iki çalışanın özür bu metni kabul ettikleri, iş birliği yaptıkları için kınama cezası verildiği anlaşılmaktadır. Yalnızca şikayetçinin iş akdinin feshedildiği, patronun diğer emekçilere kınama cezası verirken şikayetçiye değişik davranmasının nedeninin şikayetçinin özür dilememesi olup, bu hususun patronca nesnel biçimde ortaya koyulduğu anlaşıldığından patronun emekçiler açısından neşeyi bir biçimde ayrım yapmadığı anlaşılmaktadır.

PATRON HAKLI
Feshe mevzu tartışma hadiseyi iş yeri dışında hakikatleşmiş olmasına karşın, iş yemeğinin devamında alana geldiğinin ve dükkanında negatifliklere yol açan tesirlerinin de bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı patronca yapılan feshin geçerli sebebe katlandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde karar kurulması hatâlıdır. Duruşma kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine rey birliği ile karar verilmiştir” denildi.