İşten kaytarmak için rapor aldı, işten kovuldu

İşten kaytarmak için rapor aldı, işten kovuldu

İstanbul’da yükleme emekçisi olarak çalıştığı işyerinden, ‘sık sık rapor alıp devamsızlık yaptığı’ bahanesiyle kovulan genç, soluğu İş Duruşması’nde aldı. Şikayetçi emekçi, feshin geçersizliğine, işe iâdesine ve kanunî neticelerine hükmedilmesine karar verilmesini istedi.

Davalı patron, şikayetçinin kaytarmak için aralıksız rapor aldığını öne sürdü. Duruşma davanın reddine hükmetti. Taraf avukatları duruşmanın red kararına karşı istinaf müracaatında bulundu. İstanbul Bölge Adliye Duruşması 32. Hukuk Dâiresi şikayetçi avukatının istinaf başvurusunu kabul ederek emekçinin işe iâdesine hükmetti. Bu kere davalı avukatı kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi emsâl bir karara imzalaydı. Kararda, şikayetçinin iş akdinin haksız ve geçersiz olarak hastalanmadığı halde raporlar getirip isteyerek devamsızlık yaptığı bahanesiyle İş Kanunu’nun 25/2. maddesi gereğince feshedildiği andırdırıldı. Kararda şöyle denildi:

“Sık sık rapor alma halinde, patron aralıklı da olsa emekçinin iş görme ediminden yararlanamayacaktır. Sık sık hasta olan ve rapor alan emekçinin, bu nedenle devamsızlığının dükkanında negatifliklere yol kalemtıraşı sarih bir olgudur. İş Kanunu’nun bahanesinde sık sık hasta olmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak misal kabilinden sayılması, dükkanında negatifliklere yol açtığının kabul edilmesindendir.

PATRONUN BUNA DAYANMASI BEKLENEMEZ
Somut anlaşmazlıkta, şikayetçinin iş sözleşmesi ‘Muhtelif sıhhat ünitelerinden hastalanmadığınız hâlde raporlar getirip, işe isteyerek devamsızlıkta bulunmanız’ bahanesi ile 4857 rakamlı yasanın 25/I2. maddesi uyarınca tarihinde feshedilmiştir. Şikayetçinin haklı neden kalitesinde olmayan ancak sık sık rapor alma biçimindeki tutumunun iş akışını bozacağı sarih olup, patronun buna dayanması beklenemez. Şikayetçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe sabretmediği, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan şikayetçinin tutumunun fesih için geçerli neden oluşturduğu kabul edilmelidir. Bölge Adliye Duruşması’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dâiremizce İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca alttaki gibi davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bölge Adliye Duruşması’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine rey birliği ile karar verilmiştir.”