Bekçi alımı müracaat 2018 form doldurma sayfası

Bekçi alımı müracaat 2018 form doldurma sayfası

Bekçi alımı müracaat koşulları neler suali gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından mahalle ve çarşılarda vazife alacak 10 bin bekçi alınacak bunun için Fotoğrafı Gazete’de bülten verildi, çalışmalar başladı. Peki bekçilik müracaatı için aranan koşullar neler, bekçilik müracaatı yapma nasıl olacak? Bay ve kadın bekçi adaylarında aranan genel özellikler ve müracaat koşulları ayrıntılı bir biçimde http://www.pa.edu.tr adresine söylendi. 

10 bin bekçi alımı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde alım yapacağı 7 bin bekçi için bülten açan ve röportaj evresini bitiren Polis Yüksekokulu, önümüzdeki aylarda 10 bin bekçi alımı ile yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor. Peki, 10 bin bekçi alımı müracaatı ne zaman yapılacak? İşte, alım koşulları hakkında bazı bilgiler

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK: 13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fotoğrafı Gazete’de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında rastgele bir bülten ilanı gelmedi. Bülten ilanının 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin bitirilmesinin ardından reelleşmesi bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI KOŞULLARI NELERDİ: Şehirlere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi rakamı, koşulları, müracaat yerleri, müracaat ve imtihan tarihleri, istenecek evraklar ile gerek görülen değişik bilgiler müracaat etme vaktinin bitiminden en az onbeş gün evvel Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Yüksekokulu Başkanlığı fotoğrafı internet sayfasıyla ya da değişik uygun irtibat taşıtlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Yüksekokulu Başkanlığınca tanımlanan ölçüde imtihan fiyatı alınacak.

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK: Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı imtihan, fiziki yeterlilik imtihanı ve laflı imtihan yapılacak. 
Yazılı imtihanda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, yaşam bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sualler sorulacak. Cevaplar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı imtihanda 100 puan üzerinden 50 puan alan zaferli sayılacak. Ancak bakanlık lüzum gidişatında zafer puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik imtihanında kurul, adayın vücudu hüneri ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın vakit takibi imtihan yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek kalitedeki sayaçlarla yapılacak. Fiziki imtihandan 60’ın altında puan alanlar zafersiz sayılacak.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK: Laflı imtihanda adaya, genel kültür suallerinin yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya mevzu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için vakit verilecek. Kurul adaya mevzuyla alakalı sualler soracak. Böylece; mevzuyla alakalı bilgi seviyeyi, kendisinden istenileni anlaması, özgüveni, ifade etme beceriyi ve beden dilini kullanma yeteneği olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek şartı aranacak.

Üç safhadan oluşan bu imtihanın sonunda zafer sıralamasına temel giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı imtihan ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; laflı imtihan puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Hakikat aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sıhhat heyeti raporu istenecek.

İŞTE O ŞARTLAR

İşte bekçilik için müracaat etecek şahıslarda aranan şartlar:

a Türk yurttaşı olmak,

b İlkokulu tamamlamış olmak İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim koşulunu yükseltebilecek

c Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

ç 18 yaşını bitirdikten sonra yaptırılan yaş düzenlemelerinde düzenlemeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaat tarihi haysiyetiyle 18 yaşını bitirmiş ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d Ağır mapus veya altı aydan fazla mapus ya da bağışlamaya uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı makûsa kullanmak, dolanlı iflas veya surat kızartıcı başka bir fiilden dolayı mapus cezasından kararlı bulunmamak,

e Türk halk telakkilerine göre makûs namlı tanınmamak,

f Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g Memurluğa mani bir hali bulunmamak,

ğ Silah taşımaya veya silahlı vazife yapmaya yasal bir maniyi bulunmamak,

h Sıhhat İdaremeliğinde belirtilen koşulları taşımak,

ı Adayın kendisinin ve konutlu ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve eşi yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel nezaket ve nezakete ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yapıtları, kaydolunduğu materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında rastgele bir adli veya Yönetimsel soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı Yönetimsel yaptırım uygulanmamak veya bu işler sebebiyle karar giymemiş olmak,