Bakanlık Duyurdu: E-Devlet’in Ardından Şİmdi de E-Belediye Sistemi Geliyor

Bakanlık Duyurdu: E-Devlet'in Ardından Şİmdi de E-Belediye Sistemi Geliyor

İçişleri Bakanlığı, belediyecilik mevzusunda yeni bir ebada geçilmesini sağlayacak e-Belediye sistemini yaşama geçirdi. Ülke çapındaki tüm belediyeler, önümüzdeki seneye kadar bu sisteme dahil olacak ve belediyelerin sağlayacağı mahallî hizmetler çevrimiçi etraf üzerinden reelleştirilebilecek. Tamamen fiyatsız olarak sunulacak bu hizmet sayesinde senede 3 milyar TL tasarruf edilmesi tasarlanıyor.

e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi ile beraber belediyelerin tek bir bilgi tabanında, ortak altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve harekâtların elektronik civarda asıllaştırılabilmesi sağlanacak. Bu sayede hem bürokrasiye tüketilen müddetin eksiltilmesi hem de harekâtların kolaylaştırılması kastediliyor. Ayrıca kamu müesseseleri ile mahallî idareler arasında anlık bilgi paylaşımı yapılabilecek.

bürokrasi

Bu sistem sayesinde Dünya Banka’sının iş yapılabilirlik listesinde Türkiye’nin 30 gizeme birden yükselmesi öngörülüyor. Sağlaması beklendiği 3 milyar TL tasarruf ile bu proje, şu anda Türkiye’nin en büyük projesi konumunda. Sistem üzerinde kullanılan Elektronik Belge İdare Sistemi bütçeden 2.274.124 TL tüketirken, 7.936.693 TL’lik bir tasarruf şimdiden asıllaştı.

Mobil uygulama da bulunacak

e-belediye

Sisteme yalnızca tarayıcı üzerinden değil mobilden de ulaşabileceksiniz. Geliştirilecek mobil uygulamalarla beraber yurttaşa daha fazla basitlik sağlanması tasarlanıyor. Bu proje de İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştiriliyor ve projeyi bizzat Bakanlık personeli geliştiriyor. Projenin bir hoş yanı da uygulamanın sarih kaynak koduyla yazılması, bu sayede her açıdan basitlik sağlayan ve büyümeye sarih bir uygulama olması tasarlanıyor.