2000 Senelik Fizik Probleminin Çözülmesiyle Daha Nitelikli ve Ucuz Bir Lens İmalinin Önü Açıldı

2000 Senelik Fizik Probleminin Çözülmesiyle Daha Nitelikli ve Ucuz Bir Lens İmalinin Önü Açıldı

Resimcilik dünyasında yaşanan bir mesele daha bugün çözüldü. En pahalı, ayrıntının dibine kadar düşünülmüş lenslerde dahi yaşanan netlik meseleyi artık çözüme kavuştu. Meseleyi kısaca anlatmak gerekirse: bir resim karesinin merkezi olabildiğine net olabilir, ancak kenarlarında her zaman bir fluluk mevcut olur.

Kamera lensi

Kağıt üzerinde kavisli bir sırça, mercek içinden geçen tüm ışık ışınlarını odak noktası olarak öğrenilen tek bir gayeye yönlendirebilir. Ancak hakikat dünyada hiç de bu biçimde çalışmaz. Mercek süresince ışık kırılmalarındaki değişikliklerin yanı gizeme biçim ve kullanılan materyal bu ışık ışınlarının bir kısmını, özellikle de kenarlardan girenleri niyetinden uzaklaştırır. Bu, küresel sapma olarak öğrenilen bir hadisedir ve ne Newton ne Diocles bunun üstesinden gelebildiler.

Küresel Sapma

Gşanımızda tasarımda ve yapımda yapılan büyümeler, lens imal tekniklerinin harikulade netlikte resimler çıkarmak için ne kadar büyüdüğünü göstermekteler. En ehemmiyetli tekniklerden biri de küresel olmayan merceklerin kullanılması. Böylece küresel sapmaya bir karşılık veriliyor ve ışınlar maksatlarına daha iyi doğrulukta erişiyor. Bu mercekler bütün küre biçimine sahip değiller. Ayrıca mercek üreticilerinin her mahsul için değişik bir küresel olmayan mercek ile ortaya çıkmaları gerektiğinden, imali ve tasarımı oldukça pahalı ve güç olabilir.

Ancak Meksika’daki Tecnológico de Monterrey’de hekime talebesi olan Rafael G. González-Acuña sayesinde bu usul değişecek. Aylarca süren çalışmalardan sonra, 1949 senesinde Wasserman-Wolf problemi olarak ortaya çıkan ve on senelerce matematikçilerin hudutlarını zorlayan bu probleme analitik bir çözüm sağlayan bir eşitlik geliştirdi. Şayet matematikten korkuyorsanız fotoğrafa bakmamanızı nasihat ediyoruz.

Küresel sapma

Bu eşitlik kimilerimiz için fizik ve matematik alanında bir kariyerin bize göre olmadığını doğruluyor. Ancak mercek üreticileri için, rastgele bir küresel sapmayı tamamen ortadan kaldıran bir mercek tasarımına yol kalemtıraş kalitede. Nesnelin ebadı, yapıldığı malzeme veya ne için kullanılacağı ehemmiyetli değil. Bu eşitlik bir merceğin optik olarak harikulade olacak biçimde planlanması için gereken bütün rakamları verecek.

Yapılan bu büyüme sadece parasıyla bütün netliği elde edemeyen resimcileri neşelendirmeyecek. Gelişmiş görüntü netliğinin başka bulgulara yol açabileceği aygıtlarda da, mikroskop ve teleskop gibi, bilimsel görüntülemeyi iyileştirecek. Onu da geçtik, vasati bir harcayıcı dahi González-Acuña’nın çalışmalarından yararlanacaktır. Uslu telefonlardan bas-çek özellikli kameralara kadar her şeyde daha iyi görüntü niteliği sunacak. Aynı zamanda işletmelerin daha az uğraştırarak daha kolay lensler planlamalarına yol kalemtıraş. Böylece imal maliyeti düşecek ve satış maliyetleri de orantılı olarak etkilenecek.