10 kasım şiirleri 3-4kıtalık merasimlerde okunacak laflar

10 kasım şiirleri 3-4kıtalık merasimlerde okunacak laflar

10 Kasım için geri sayım başladı, 1938 senesinde yaşamını kaybeden Atatürk’nam ardından okunacak en hoş 10 Kasım şiirleri, en duygulu 10 Kasım şiirleri ve 3 kıtalık uzun-kısa şiirleri derlemesi haberimizde olacak. 10 Kasım lafları ve Atatürk ile alakalı şiirler derlemesi içerisinden kendilerine en uygun olanı seçmek isteyen talebeler araştırmalara başladı.

İşte, 10 Kasım anma merasimlerinde kullanabileceğiniz en anlamlı 10 Kasım şiirleri ve lafları derlemesi…

BİR İSTEKTİR MUSTAFA KEMAL

Bir İstektir Mustafa Kemal; 
Nice sevdalara değişilmeyen. 
Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur, 
Bir baştır, bırakılmayan…

Bir Türküdür Mustafa Kemal; 
Sessiz ağızlarda söyleşir, durur. 
Çaltıburnu’nda korur denizi. 
Köroğlu’nda bağdaş kurup oturur…

Bir İnançtır Mustafa Kemal; 
Ytümördün dört güzergahında, bir çağdır yaşayan. 
Sarmış kollarıyla, çepçevre milleti. 
Sakarya boylarından Akdeniz’e taşıyan…

Bir Anlamdır Mustafa Kemal; 
Belkahve’den dürbününe izliyor İzmir’i. 
Serbestlük diyor, al atının üstünde, 
Kırıyor kılıcıyla, esir eden zinciri…

Bir Bayraktır Mustafa Kemal; 
Çekilmiş kalelere, esintide dalgalanan. 
Bozkırın bağrında yol alan kağnılara, 
Işık yakalayan, efor veren, yol bulan…
Y.Doğan ERGENELİ

KURTULUŞ LİDERLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem 
İşte Atatürk diyorum 
Serbestlüğün toprağı uyanıyor 
İçin için coşuyorum.

Koşuşan iki talebe görsem 
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi 
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki emekçi görsem 
Ekmeğim artıyor birden 
Bir ışık düşüyor ortalığa 
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum 
İlk kuruluş liderleri 
Bir gül çağrısında hepsi 
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT

MUSTAFA KEMAL’LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir 
Bu vatan bu topraklar cömert 
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet 
Ben de bir gün geçecektim elbet 
İki Mustafa Kemal var iyi öğrenil 
Ben işte o ikincisi ebedilikte 
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda 
Bşehrimin yapıcılığın aydınlığında 
Hoş düşünceler soyut fikirlerde ben 
Âlemsu baskın tertemiz buluşlarda 
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Başın mı tasada beni hatırla 
Duy beni en bunaldığın an 
Baştan sona herşeyiyle bu vatan 
Sakın ağlamasın Kasım’larda Fatih’ler Kanunî’ler can vermez 
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez
Halim YAGCIOGLU

MUSTAFA KEMAL SESLENSE

Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
Ben Mustafa Kemal’im heyy…
Ben Mustafa Kemal’im.
Büyük büyük denizlerim vardır benim
Özgürriyeti içmiş dalgalarım.
Özgürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
Milletimun yarınında sevincim
Ben Mustafa Kemal’im heyy…
Karanlığı deler gözlerim.
Dalgalara binip gelmiş kahraman,
Gökçe gözlerine türküler yaktığımız…
Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun’dan
İşte benim…
Ben…
Mustafa Kemal…
Can Vermek yaşamaktır vatan uğrunda
Deyip, öyle girdim savaşa
Komut verdim
Şahlandı tümce vatan
Boğdum âmâ şansı zindanında.
Bahtı gülen anaları yurdumun
Gökleri, dağları, denizleri
Yarınları, güvenip de uyuduğum
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
Mehmetleri
Tutun ellerinden yüreklerinizin
Sevgilerinizle beni yıkayın.
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından kazanç sesim
Sevdiğim
Bir tanem
Türkiye’lim
Sen varoldukça emin ki
Ben Mustafa Kemal’im.
Sen var oldukça emin ki
Ben Mustafa Kemal’im.
B.Kemal ÇAĞLAR

MUSTAFA KEMAL’IN GÖK YAZILARI

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, İri,
Mavicek bebelerin, ak kızların,
Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, iri,
Bir 1O Kasım gecesi
Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:
-Ey Türk gençliği…

Ben Mustafa Kemal, doyamadım bağırmaya,
Şimdi epope ellerimle yazıyorum,
Yeşiline suyun,
Kuşun,
Yelin,
Yaprağın:
“Ne Mutlu Türküm Diyene.”

Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,
Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim
Bayraklarım değerken âlem sancaklarına şimdi,
Elimde tebeşir
Yazıyorum kara gecenin üstüne
Yazıyorum hediyemi:
“İftihar Et, Çalış, Güven.”
F. Hüsnü DAĞLARCA

10 KASIMLA ALAKALI LAFLAR

Kendisi tarihin biçimini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk’nam hayatına ait en büyük abide, hiçbir biçimde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin vazgeçtiği en büyük servet, Türkiye’nin canlı, laik demokrasisidir. Obama

Atatürk bu asrın büyük insanlarından birinin tarihi zaferlerini, Türk toplumuna esin veren liderliğini, çağdaş dünyanın ileri görüşlü kavrayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini andırdırmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan serbest Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin hürlük ve bağımsızlığını onurlu bir biçimde duyuru ve o zamandan beri gözetmesi, Atatürk’nam Türk toplumunun işidir. Kuşkusuz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha zafer ile gösteren bir misal yoktur. J.F.Kennedy

Kemal Atatürk için daimi bir abide kuruluşu münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi talep ile onur dinliyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok ehemmiyetli zaferler elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’nam anısını anmak için yapılan merasim, dünyanın her tarafından özgür insanlara esin kaynağı olmuş çok yerinde bir hürmettir. Dwight D. Eisenhower-ABD Başkanı

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince tam Avrupa’nın en bedelli ve en ziyade dikkate bedel devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en bedelli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. Franklin D. Roosevelt-ABD Başkanı

Kemal Atatürk, yalnız bu asrın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş tam çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askerî bir dahi, doğuştan bir lider ve büyük bir vatansever… 18. Muhammed Eyüp Han- Pakistan Cumhurbaşkanı

Atatürk, beynelmilel kavrayış, iş birliği, sulh yolunda mücadele göstermiş üstün şahıs, mucizevi devrimler asıllaştırmış bir devrimci, kolonicilik ve dağılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına hürmetli, dünya sulhunun lideri, hayatı süresince insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı korumayan, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Unesco

Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek kavrayışlı, ilerici ve iyi dalgın, uslu bir lider. Mustafa Kemal soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Yayılımcıların iftiharını kıracağına ve Sultan’ı da yaranı ile beraber alt edeceğine inanıyorum. Lenin

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milleti’nu yine dirilten Atatürk’nam vefatı, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf ulusun O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve çağdaş Türkiye’nin Ata’dene layık bir tezahürden başka birşey değildir. 33. Winston Churchill-İngiltere Başbakanı

Dağ başındaki eşkıyalar diye adlandırdığınız kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imza atmaktan onur dinliyorum. Aristide Briand-Fransa Başbakanı